Kontaktoplysninger

 
Telefon & e-mail

Telefon: 26 12 35 71

E-mail: malene@waalerhus.dk

Adresser

Viborg

Hedelyngen 31, 8800 Viborg

Holstebro

Waalerhus har ”hovedkontor” på adressen: Danmarksgade 17, 7500 Holstebro, hvor freelancer Lene Lyngsø og ejer Malene Waaler huserer.

Freelancerne Charlotte Christensen og Gitte Houmand har kontor på adressen: Viborgvej 67, 7500 Holstebro.

Freelancer Dorte Ravn har kontor på adressen: Parkvej 32, 7500 Holstebro.