Udtalelser fra kandidater

 

Når et coachingforløb, der forløber over 6 uger i Holstebro kommune afsluttes, udfylder kandidaten altid et evalueringsskema, således at jeg hele tiden kan blive klogere på hvad der virker og måske ikke virker. Nedenfor ses en række udsagn fra kandidater, som har svaret på spørgsmålet ”Hvad har du helt overordnet fået ud af coachingforløbet hos Waalerhus”. (Det skal her bemærkes, at svarene er skrevet direkte af fra evalueringsskemaet og at der ikke af mig er foretaget grammatiske ændringer – dog har jeg valgt at korrigere for stavefejl, hvilket ikke giver betydningsmæssige ændringer).

“I mit coaching forløb med Malene har jeg mødt et menneske der med stor professionalisme lyttede. Hun stillede præcise og udviklende spørgsmål, gav mig brugbare metoder og brugte visuelle metaforer, der talte lige ind i mit visuelle jeg. Malene har fået mig til at reflektere over, bearbejde og heale tankemønstre, skygger og oplevelser. Vigtigst af alt, så har Malene en eminent måde at lytte til mennesker på. Med alle sanser. Jeg blev set, mødt, spejlet, udfordret og udviklet i denne lytning – dette møde. Der blev hurtigt skabt tryghed og tillid i rummet så healingen af min krop og sind kunne begynde. Mine samtaler hos Malene har haft stor betydning for min proces omkring mit selvværd og min ro i kroppen – i min sygemelding og i mit videre arbejdsliv. Jeg har fået mod til at tåle. De varmeste anbefalinger og tak til Malene.” Julie Kallesøe

”Jeg har haft en enestående mulighed for at komme af med mange betroelser omkring mit liv – og alt dette er foregået i et usædvanligt trygt og omsorgsfuldt miljø. Malene er et fantastisk menneske fyldt med empati, indlevelse og forståelse for netop min situation samt omsorg, varme, humor og et glimt i øjet. Hun har en accept af, at jeg er den jeg er”. Linda S. Reinertsen

”Jeg føler, at jeg har fundet ind til kernen af hvad og hvordan jeg skal leve mit liv, så der bliver balance mellem arbejdsliv og privatliv. Jeg har fundet en retning og jeg har langt større mod på livet”. Malene S. Jensen

”Jeg er glad og positiv igen og jeg har fået ro i mit hoved. Jeg har fået hjælp til at ændre livsstil mest m.h.t. ændring af kostvaner. Det der har gjort størst indtryk på mig i forløbet er dit væsen Malene og din fremtoning. Din indsigt i al verdens ting – du står som et fantastisk menneske for mig”. Dorthe K. Davidsen

”Jeg har fået rigtig god hjælp til et helt specifikt problem. Malene har været god til at tegne og fortælle, så mine sammenspundne tanker blev dirigeret i en ny retning. Malene har en fantastisk evne til hurtigt at se problemet og følge min reaktion.” Lone Andersen

”Da dette coachingforløb kom midt i en meget svær periode for mig har jeg haft brug for støtte og vejledning til at se lyset igen – det har jeg fået. Fået hjælp så jeg nu kan sende uopfordrede ansøgninger og følge op på dem. Er blevet meget klogere på mig selv og har lært at ”mærke efter”. Malene er en fantastisk person og jeg har indtil nu ikke mødt nogen, der så godt kunne sætte ord på mine inderste tanker og følelser – fantastisk kvinde!” Lena Kristensen

”Jeg tænker nu på en jobsøgningsproces som et projekt, hvor jeg er leder og hvor jeg sætter mål op og herefter laver en handlingsplan. Det gjorde nok allerstørst indtryk på mig at finde ud af, at man tager ansvar for sit liv i alle situationer, herunder også i jobsøgningsprocessen.” Olga Vaitilioniene